Tjänster

Tjänsteutbud

Säkerheten är A och O. Vi arbetar alltid med säkerheten i främsta rummet, både för din och vår skull. Trädfällning kan vara farligt och det är alltid en bra idé att anlita professionell hjälp. Vi ser till att på ett tryggt och säkert sätt avlägsna det eller dem träd du vill få väck. Nu är inte trädfällning och avancerad trädfällning det enda som vi erbjuder. Även stubbfräsning och trädgårdshjälp finner du i tjänsteutbudet.

Vi är företaget som alltid ser till att möta våra kunders skiftande behov, genom att samarbeta med andra aktörer på marknaden när det behövs. Det finns lösningar på alla problem, vi skapar lösningar! 

Vårt tjänsteutbud
  • vanlig trädfällning
  • sektionsfällning via klättring (avancerad trädfällning)
  • stubbfräsning
  • bortforsling av träd och trädgårdsavfall
  • gräsklippning och trimning av kanter
  • beskärning av buskar och träd
  • snöskottning både manuellt och med maskin, även på tak
  • trädgårdsabonnemang utifrån vad du vill få hjälp med
  • skogsröjning utifrån ditt behov.

Vill ni veta mer?